7.2. Užduotis

 

Pažymėkite žodžius, kurių daugiskaitos galininkas kirtį turi gale.

Pdą –
lỹgis –
sỹkis –
skỹdas –
plỹtą –
slỹvą –
vỹšnią –
dróbė –
põpierius –
plótas –
vókas –
skõlą –
tókį –
dmas –
grdas –
knas –
rpestis –
smgis –
švis –
skiẽpas –
viẽtą –
lepą –
veną –
presaga –
púodas –
rúožas –
šúolis –
júostą –
úodegą –
prmą –
kitókį –
výrą –
žõdį –
júodą –
báltą –
liñksmą –
mnkštą –

  • Teisingas nepažymėtas atsakymas
  • Teisingas pažymėtas atsakymas
  • Klaidingai pažymėtas atsakymas