7.3. Užduotis

 

Raskite ir pažymėkite žodžius, paklūstančius priešpaskutinio skiemens taisyklei (jų vienaskaitos įnagininkas ir daugiskaitos galininkas kirčiuojamas gale).

vaiką – vaiku, vaikus

baltą – baltu, baltus

kitą – kitu, kitus

gražų – gražiu, gražius

šeštą – šeštu, šeštus

piktą – piktu, piktus

ženklą – ženklu, ženklus

žemą – žemu, žemus

lapą – lapu, lapus

kaimą – kaimu, kaimus

ledą – ledu, ledus

kalną – kalnu, kalnus

švarų – švariu, švarius

kriaušę – kriauše, kriaušes

  • Teisingas nepažymėtas atsakymas
  • Teisingas pažymėtas atsakymas
  • Klaidingai pažymėtas atsakymas