7.6.1. Užduotis

 

Paklausykite ir pažymėkite daiktavardžius, paklūstančius priešpaskutinio skiemens taisyklei.

kalbu su

susitiko su

prisek

einam

netveria

ėjo

tokiu

sergu

jokiu

  • Teisingas nepažymėtas atsakymas
  • Teisingas pažymėtas atsakymas
  • Klaidingai pažymėtas atsakymas