10.1. Užduotis

 

Raskite ir pažymėkite veiksmažodžius, kurių visos išvestinės formos išlaikys pagrindinių formų kirtį.

gebia, gebė

rãšo, rãšė

skria, skýrė

vaizdúoja, vaizdãvo

spausdna, spausdno

žỹmi, žymjo

výkdo, výkdė

negia, negė

naikna, naikno

tãria, tãrė

vadna, vadno

léidžia, léido

dalja, daljo

dãžo, dãžė

sùka, sùko

aukója, aukójo

  • Teisingas nepažymėtas atsakymas
  • Teisingas pažymėtas atsakymas
  • Klaidingai pažymėtas atsakymas