10.2. Užduotis

 

Raskite ir pažymėkite kilnojamąjį kirtį turinčius neveikiamosios rūšies esamojo laiko dalyvius.

gerbiamas, gerbiama

rašomas, rašoma

skiriamas, skiriama

vaizduojamas, vaizduojama

spausdinamas, spausdinama

žymimas, žymima

vykdomas, vykdoma

neigiamas, neigiama

naikinamas, naikinama

tariamas, tariama

vadinamas, vadinama

leidžiamas, leidžiama

dalijamas, dalijama

dažomas, dažoma

sukamas, sukama

aukojamas, aukojama

  • Teisingas nepažymėtas atsakymas
  • Teisingas pažymėtas atsakymas
  • Klaidingai pažymėtas atsakymas