10.5. Užduotis

 

Raskite ir pažymėkite kilnojamąjį kirtį turinčius pusdalyvius.

gerbdamas, gerbdama

rašydamas, rašydama

skirdamas, skirdama

vaizduodamas, vaizduodama

spausdindamas, spausdindama

žymėdamas, žymėdama

vykdydamas, vykdydama

neigdamas, neigdama

naikindamas, naikindama

tardamas, tardama

vadindamas, vadindama;

leisdamas, leisdama

dalydamas, dalydama

dažydamas, dažydama

sukdamas, sukdama

aukodamas, aukodama

  • Teisingas nepažymėtas atsakymas
  • Teisingas pažymėtas atsakymas
  • Klaidingai pažymėtas atsakymas