10.4. Užduotis

 

Raskite ir pažymėkite kilnojamąjį kirtį turinčius reikiamybės dalyvius.

gerbtinas, gerbtina

rašytinas, rašytina

skirtinas, skirtina

vaizduotinas, vaizduotina

spausdintinas, spausdintina

žymėtinas, žymėtina

vykdytinas, vykdytina

naikintinas, naikintina

tartinas, tartina

vadintinas, vadintina

leistinas, leistina

dalytinas, dalytina

dažytinas, dažytina

suktinas, suktina

aukotinas, aukotina

  • Teisingas nepažymėtas atsakymas
  • Teisingas pažymėtas atsakymas
  • Klaidingai pažymėtas atsakymas