10.3. Užduotis

 

Raskite ir pažymėkite kilnojamąjį kirtį turinčius neveikiamosios rūšies būtojo laiko dalyvius. 

gerbtas, gerbta

rašytas, rašyta

skirtas, skirta

vaizduotas, vaizduota

spausdintas, spausdinta

žymėtas, žymėta

vykdytas, vykdyta

neigtas, neigta

naikintas, naikinta

tartas, tarta

vadintas, vadinta

leistas, leista

dalytas, dalyta

dažytas, dažyta

suktas, sukta

aukotas, aukota

  • Teisingas nepažymėtas atsakymas
  • Teisingas pažymėtas atsakymas
  • Klaidingai pažymėtas atsakymas